debug
  • Divulgación
  • Article
gener 18, 2024

Què són la DARI i la DAE?

Cada any, durant el primer trimestre, s’han de presentar la DARI i la DAE a l’Agència Catalana de Residus. T’expliquem què son!

PW_blog_DARI

Ja ha arribat el moment de què les empreses presentin la DARI (Declaració anual de residus industrials) i la DAE (Declaració anual d’envasos) a l’Agència Catalana de Residus. Amb la finalitat de garantit que es compleixen amb el Reial Decret 833/1988 i el Decret 93/1999, des de Prewaste et podem donar un cop de mà i ajudar-te a preparar aquesta documentació. Escriu-nos i informa’t sense compromís.

 

Ara bé, què són la DARI i la DAE? T’ho expliquem a continuació:

 

Declaració anual de residus industrials (DARI).

 

La DARI (Declaració anual de residus industrials) és un document on es recullen les dades dels residus produïts per cada centre de producció (a escala industrial, comercial i de serveis) en el període d’un any natural.

 

  • Qui ha de presentar la DARI?

 

La DARI l’han de realitzar els centres de producció de residus amb activitat industrial i que segueixen processos de fabricació (segons el Decret 93/1999, de 6 d’abril). Les activitats amb obligació de fer declaració són:

– Indústries extractives

– Indústries manufactureres

– Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire acondicionat

– Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació

 

  • Què es declara?

 

– Les dades generals de l’empresa, inclòs el seu nombre de productors de residus i el Responsable de Residus de l’empresa.

– Les activitats desenvolupades, especialment: l’energia, els productes i subproductes utilitzats, els processos industrials seguits i els residus i subproductes generats.

– Les operacions de gestió de tots els residus, perillosos o no, identificant: les operacions de gestió realitzades amb tots ells, siguin internes (com l’aprofitament o el magatzematge temporal) o externes. En aquest últim cas, s’ha d’especificar el transportista i el receptor dels residus i subproductes; a més de la documentació contractual registrada en l’Agència de Residus, si és el cas.

 

  • Quan es fa la declaració?

 

La declaració de residus s’ha de presentar durant el primer trimestre de l’any següent al de la seva generació. Per exemple, durant els primers tres mesos de 2024, s’hauria de preparar la DARI de l’any 2023. Hi ha dos esglaons en quant a les dates de presentació:

 

– 1 de març per les declaracions de residus perillosos

 

– 31 de març per les declaracions de residus no perillosos

 

  • Com es presenta?

 

La declaració de residus s’ha de presentar cada any en línia a través de l’SDR (sistema documental de residus).

En cas que, com a resposta a un requeriment, hagueu de presentar declaracions d’anys anteriors, podeu utilitzar els impresos que trobareu dins de l’apartat de declaracions de la GENCAT, i presentar-la mitjançant una petició genèrica.

 

Si tens qualsevol dubte al respecte, des de Prewaste et podem ajudar a presentar la declaració. Escriu-nos a consultoria@prewaste.com o truca’ns a 933 157 256.

 

  • Què passa si no es presenta?

 

La no presentació de la DARI anual pot constituir una infracció greu, tipificada al Decret 1/2009, de 21 de juliol. Suposaria obrir un expedient sancionador i, fins i tot, tenir una multa de fins a 600.000 €.

 

Declaració anual d’envasos (DAE).

 

La DAE és un document que les empreses envasadores o productores d’envasos han de presentar, facilitant la quantitat total d’envasos i productes envasats posats al mercat durant l’any anterior, indicant aquells envasos que siguin reutilitzables.

 

  • Qui ha de presentar la DAE i què es declara?

 

Han de presentar aquest document totes les empreses envasadores o les responsables de la posada al mercat dels productes envasats. Un procés mitjançant el qual han d’informar els òrgans competents de la quantitat total d’envasos i productes envasats que han posat al mercat. A més, cal destacar que s’han d’especificar també els envasos que siguin reutilitzables.

 

  • Quan es fa la declaració?

 

S’ha de presentar abans del 31 de març de cada any.

 

  • Com es presenta?

 

Amb l’entrada en vigor del Reial Decret 1055/2022, de 27 de desembre, l’administració competent a la qual ha d’informar-se és la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Això comporta que el formulari DAE que havia creat la ARC ja no sigui la via a través de la qual els productors de producte/envasadors han d’informar dels envasos que posen en el mercat.

 

Si tens qualsevol dubte al respecte, des de Prewaste et podem ajudar a presentar la declaració. Escriu-nos a consultoria@prewaste.com o truca’ns a 933 157 256.

 

Últimes novetats

Bones notícies
 per compartir

Hem dissenyat aquesta web seguint els criteris de disseny web sostenible per reduir les emissions de CO2 a cada visita.