debug
  • Entrevistas
juliol 25, 2018

Entrevista con el CEO de Prewaste

El reciclatge i l’economia circular son conceptes ben coneguts per Raúl Flores, gerent de Prewaste, dedicada al món dels residus i que busca normalitzar aquests dos conceptes per afrontar un futur més sostenible.

prewaste_entrevista_2018

Què és Prewaste?

Prewaste és una empresa que es dedica principalment al sector dels residus, que aterra ara a Terrassa i es dedica a l’assessorament medi ambiental i a la comercialització de residus, amb la vocació clara de contribuir a generar recursos a partir dels residus i tenint com a puntal bàsic la sostenibilitat i el respecte al medi ambient.

Quins serveis concrets ofereix?

Els principals serveis són: la consultoria i l’assessorament comercial, on oferim la millor tecnologia disponible i solucions adaptades a les necessitats del client; el trading, és a dir, la compra-venda de subproductes valoritzables com el paper, el cartró i plàstics, amb l’objectiu de minimitzar els costos al client; les solucions tecnològiques i innovadores «claus en mà»: una alternativa sostenible a qualsevol projecte que es proposi i la creació de projectes d’economia circular.

En què consisteix l’economia circular?

L’economia circular es basa en el manteniment del valor dels productes, en ser més eficient en l’ús dels recursos i en minimitzar els residus. Es contraposa al sistema productiu lineal que agafa una matèria primera, la manipula, genera un producte, es consumeix i es llença. Aquest sistema que hem estat fent servir fins ara genera un esgotament de les matèries primeres del nostre planeta (que hem de recordar que son finites) alhora que acumula una gran quantitat de residus no aprofitables. Actualment nosaltres estem treballant en quatre projectes determinats per l’economia circular i estan pensats per incentivar i també sumar en els objectius de reciclatge per al 2030 marcats per la Unió Europea.

Precisament en temes de reciclatge, es parla molt de l’abocament zero. Per què?

Perquè l’objectiu final és que cap residu vagi a un abocador, sinó que tal i com fa la natura, els materials es transformin per tenir un nou ús. Per aconseguir-ho es necessiten projectes clars, un coneixement exhaustiu del sector, de la maquinària i dels residus (sobretot dels plàstics), així com de la capacitat de conèixer molt bé el territori.

Aquest tipus de serveis, a banda d’oferir solucions al sector industrial, també es poden implementar a l’administració pública?

Sí, per suposat. Prewaste està preparada per treballar colze a colze no només amb les empreses del sector privat sinó també amb tot el què envolta el sector públic. Només amb el suport de les administracions el canvi podrà ser real. D’aquesta col·laboració podem obtenir-ne resultats com ara llocs de treball «verds», formació teòrica i pràctica en tots els trams amb tallers i la incidència en la conscienciació ciutadana. A més a més, tenim la iniciativa Vallès Circular on, a banda de les administracions, hi ha també una sèrie d’agents per impulsar l’economia circular al territori.

Últimes novetats

Bones notícies
 per compartir

Hem dissenyat aquesta web seguint els criteris de disseny web sostenible per reduir les emissions de CO2 a cada visita.