debug
  • Entrevistas
  • Innovació
juny 16, 2019

Entrevista al Diari de Terrassa 2019

«Els nostres projectes en economia circular ajuden a assolir els objectius de residu zero»

PW_BlogWEB_entrevista_raul

Raúl Flores, CEO de Prewaste, amb més de 15 anys d’experiència al món del reciclatge i gestió sostenible de residus, ens explica el seu punt de vista des de les oficines de Prewaste a la Plaça Vella de Terrassa.

 

Com valoreu l’economia circular des de la perspectiva dels residus?

Està clar que és una necessitat vital perquè en un futur l’ideal és que no hi hagi residus sinó recursos en circulació.

Què en penseu del reciclatge dels residus municipals?

S’ha de reciclar molt més. Estem lluny del 65% de l’objectiu marcat per al 2035. És molt necessària la conscienciació, la prevenció i la implicació d’administració i ciutadania.

I la indústria?

Bé, és un cost directe a curt termini, però rendible a llarg. Ha d’invertir, innovar, anar a processos productius més eficients.

Què proposeu per fer front a aquest escenari tant a nivell municipal com industrial?

A nivell industrial, ajudem a les empreses a minimitzar el seu cost en la generació de residus. Al mateix temps, tenim un objectiu clar que és part del nostre valor afegit: intentar aconseguir l’objectiu de residu zero, que es generin molts menys residus que acabin a l’abocador. També, en funció de l’empresa i de la tipologia de residus, presentem projectes reals i coherents aplicant els principis de l’economia circular.

A nivell municipal, actualment ja estem col·laborant amb el Maresme i també estem en projectes de Simbiosi, enfocats a donar un servei a les indústries i restaurants en municipis del Vallès Occidental.

També estem preparant projectes enfocats als comerços i a les deixalleries municipals.

I per a Terrassa?

És el següent pas. Pensa que amb la resta d’ajuntaments portem ja treballant més de 4-6 mesos. A Terrassa hem anat tinguent converses molt interessants i segur que podrem fer coses importants.

Es parla molt d’economia circular i, en el vostre cas, ja heu comentat que prepareu projectes basats en aquests termes. Quins són exactament?

Bé, nosaltres som una comercial amb diverses línies de negoci: consultoria, comercialització, formació i innovació. L’economia circular l’apliquem a totes. Fem propostes de millora que s’encaminin cap a l’economia circular en la part de consultoria, oferim formacions sobre el tema i tenim un departament d’innovació que treballa per a generar productes que encaixin amb el model de l’economia circular.

Referent als projectes n’hi ha de tot tipus i en diferents fases, alguns d’ells en col·laboració amb tallers especialitzats en restauració i professionals del disseny i la decoració.

A data d’avui hi ha detectat un gran problema amb el residu mix de plàstics. Ens trobem amb molts casos d’empreses que generen barreges de plàstic, el destí de les quals actualment i majoritàriament és l’abocador. Nosaltres preparem projectes on el residu, sempre i quan compleixi unes característiques i volums, passa a ser un producte que pot tornar a ser útil per aquest client. Li donem valor de nou al residu.

No només volem innovar i pensar en noves maneres de millorar la gestió, sinó que moltes vegades el propi client, amb els problemes amb els que es troba, ens mou a reinventar-nos.

Ara s’està demonitzant el plàstic. Quin és el gran problema?

El problema del reciclatge del plàstic és que n’hi ha de molts tipus, perquè el fem servir per a moltes coses diferents i, com a tal, li demanem que tingui moltes característiques diferents: que sigui més o menys resistent, transparent o opac, de colors diferents, ignífug, dur, tou, flexible, etc. Això per una banda i per l’altra, el solem barrejar amb altres materials que fan que els processos de reciclatges es compliquin perquè abans de fondre’l s’ha de separar bé. Per tant, la tendència hauria de ser anar a productes monomaterials que siguin 100% reciclables.

Finalment, quina recomanació feu a empreses i municipis per millorar el reciclatge?

Als responsables dels municipis, que la prevenció i el reciclatge estigui en la seva agenda. Que s’estudiï a fons a nivell local com reciclar més i millor. A les empreses, que analitzin bé els seus residus ja que fent una bona separació es poden minimitzar costos, i que davant de dubtes intentin també recolzar-se en l’administració o en empreses especialitzades com la nostra per implantar projectes en economia circular o simplement tenir assessorament amb un punt de vista actualitzat de solucions possibles als seus problemes de gestió de residus.

Últimes novetats

Bones notícies
 per compartir

Hem dissenyat aquesta web seguint els criteris de disseny web sostenible per reduir les emissions de CO2 a cada visita.